Cách viết Email hấp dẫn người đọc

Viết email là khó khăn với một số người. Tuy nhiên nếu bạn đọc hết bài viết này tôi tin là nó sẽ không khó khăn đối với bạn nữa.

Để viết được email hấp dẫn người đọc, hãy dùng văn nói hơn là văn viết. Hãy viết như thể bạn đang nói chuyện với độc giả của mình.

Tiêu đề của email

Tiêu đề của Email là quan trọng nhất. Nó giúp email có được mở ra hay không. Vì thế hãy dành nhiều thời gian cho mục này.

Tiêu đề có thể nói về một lợi ích đặc biệt nào đó mà độc giả quan tâm.

Nội dung

Nội dung email nên chứa thông tin cá nhân hóa như tên gọi của người nhận mail. Tôi thường bắt đầu nội dung email với cấu trúc “xin chào [tên],”. Điều này làm cho email trở nên thân thiện hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *