Giới thiệu

Dương Khắc Hồng là một kĩ sư chế tạo máy, doanh nhân, một tỷ phú mới nổi.